Kavramsal Çerçeve

Sivil toplum oldukça karmasik bir kavramdir. Bu kavramin tanimlanis ve hayata geçirilis sekli, sivil toplumun temel özelliklerinin nasil saptandigi ve sivil toplumun durumunu degerlendirmek için nasil bir strateji izlenecegi oldukça tartismali bir süreçtir. Bu bölümün amaci, STEP'in kavramsal ve analitik yapisinin baslica özelliklerine deginerek, Proje'ye sekil veren ve temelinde yatan baslica ilkeleri açiklamaktir.

STEP, sivil toplumu “aile, devlet ve piyasanin disinda kalan; birey, grup ve kuruluslarin ortak çikarlarini gelistirmek için olusturduklari alan” olarak tanimlamistir. Bu tanimda,

  • Sivil toplum, sadece STK’lari degil, bir dizi farkli aktör ve kurulusu kapsamaktadir.
  • Sivil toplum, sivil toplum kuruluslarinin toplamindan daha genistir.
  • Sivil toplum, sivil olmayan unsurlari da kapsamaktadir.
  • Kimin içerde, kimin disarida oldugu duruldugu yere göre degisebilmekte; kamu, özel sektör ve sivil toplum arasindaki sinirlar her zaman net olmayabilmektedir.

STEP, sivil toplumu Bes Temel Boyut altinda incelemektedir:

1. Vatandas Katilimi: bireylerin ve kamuoyunun sivil topluma katilim düzeyi,

2. Organizasyon Düzeyi: sivil toplum kuruluslari ve alaninin kurumsallasma düzeyi,

3. Degerlerin Uygulanisi: sivil toplum alaninda benimsenip tesvik edilen degerler,

4. Etki algisi: sivil toplumun sosyal ve siyasal alandaki etkisinin içeriden ve disaridan algilanma sekli,

5. Ortam: sivil toplumun islevlerini sürdürdügü sosyo-ekonomik/politik/kültürel ortam.

Her boyut, birçok alt boyuttan ve bu alt boyutlardan her biri de çok sayida bireysel göstergeden olusur. STEP uygulama süreci, arastirma ve analizin, bu göstergelerin her birinin göz önüne alinarak yapilmasina odaklanmistir.

Yukarida söz edilen göstergelerin toplamindan olusan 5 boyut, projenin uygulandigi diger ülkelerde de oldugu gibi, puanlanarak ülkemizdeki sivil toplumun sayisal bir degerlendirilmesi yapilmaktadir. Bu sayisal puanlama ve degerlendirme sonucunda elde edilen Sivil Toplum Karosu (asagida örnek bir karo bulunmaktadir), projenin uygulandigi 56 ülkede sivil toplumlarin uluslararasi düzeyde karsilastirilabilmesine olanak saglayacaktir.

Yukarida söz edilen Bes Temel Boyut'un daha iyi anlasilmasi açisindan, her bir boyutu olusturan Alt-Boyutlar asagidaki tabloda özetlenmektedir.

Boyut ve Alt-Boyutlar
Vatandas Katilimi

Organizasyon Düzeyi

Degerlerin Uygulanisi

Etki Algisi

 

Sosyal katilimin yayginligi

Sosyal katilimin derinligi

Sosyal katilimin çesitliligi

Siyasi katilimin yayginligi

Siyasi katilimin derinligi

Siyasi katilimin çesitliligi

Iç yönetim

Destekleyici altyapi

Sektörel iletisim ve isbirligi

Insan kaynaklari

Mali ve teknolojik kaynaklar

Uluslararasi baglarDemokratik karar alma mekanizmalari ve yönetisim

Çalisan-Isveren Politikalari

Is ahlaki, davranis kurallari ve sefaflik

Çevre standartlari

ST genelinde degerler algisi

 

Duyarlilik (iç ve dis algi)

Sosyal Etki (iç ve dis algi)

Siyasa Etki (iç ve dis algi)

Toplumsal tutum ve davranislara etki

 

Ortam

 


Sosyo-ekonomik baglam

Sosyo-politik baglam

Sosyo-kültürel baglam

Kamu - ST iliskisi

Özel Sektör - ST iliskisi

AB Üyelik Süreci

 
       


Yukarida kisaca deginilen STEP Kavramsal Çerçevesi hakkinda daha detayli bilgiye Ingilizce olarak buradan ulasabilirsiniz:  CSI Conceptual Framework